Category Archives: คลังความรู้

14 ตุลาคม 2020

ร้อยละและเปอร์เซ็นต์

1 . การแก้ปัญหาโจทย์ร้อยละ  เราใช้วิธีการเทียบบัญญ

Read More

17 กันยายน 2020

9 เทคนิคพิชิตคณิตคิดเร็ว (Ep.3)

เทคนิคที่ 3 การลบเลขด้วยด้วยเลข 9,99,999,9999,….

Read More

31 สิงหาคม 2020

9 เทคนิคพิชิตคณิตคิดเร็ว (Ep.2)

เทคนิคที่ 2 ของเทคนิคคณิตคิดเร็ว คือเทคนิคการลบเลขหลักหน่วย ที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ มีหลักการง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน อยากให้น้องๆได้ฝึกฝนและทบทวนบ่อย และจะทำให้น้องๆเข้าใจคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นครับ

Read More

26 สิงหาคม 2020

9 เทคนิคพิชิตคณิตคิดเร็ว

เทคนิคคณิตคิดเร็วในรูปแบบต่างๆ ในบทความนี้ได้จัดทำออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนแบบคณิตศาสตร์คิดเป็นภาพของ MathTalent ถ้าฝึกฝนจนชำนาญและทบทวนบ่อยๆ ทำให้น้องๆเข้าใจวิธีคิดเลขได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

Read More

4 กุมภาพันธ์ 2020

ความสำเร็จของเด็กเมื่อเรียนจบคลาส

วันนี้เราจะมาแนะนำนักธุรกิจรุ่นเด็กหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจและสร้างรายได้ให้พวกเขามหาศาล มาให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกันค่ะว่าแต่ละคนเป็นใครบ้าง และแต่ละคนประสบความสำเร็จอย่างไร แล้วเราจะพบว่าการประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ!

Read More

4 กุมภาพันธ์ 2020

6 แนวทางให้เด็กกล้าแสดงออก

ปัจจุบันด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความสำเร็จของบุคคลที่กล้าแสดงออก เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้น ทำให้รูปแบบการเลี้ยงดูสั่งสอนที่เน้นบังคับให้เชื่อฟังนั้น อาจไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กไทยมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

Read More

4 กุมภาพันธ์ 2020

การให้คำอธิบายเด็กสำคัญอย่างไร

พ่อแม่จำนวนมากไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไรกับพฤติกรรมเหล่านี้ของลูกถึงจะให้ผลดีกับเด็ก ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มีมากขึ้น แต่พ่อแม่ทั่วไปมักจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้นี้มีแต่นักวิชาการและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเด็กจำนวนหนึ่งเท่านั้น

Read More

4 กุมภาพันธ์ 2020

การเรียนภายในห้องกับยุคดิจิทัล

ที่ผ่านมาระบบการศึกษามุ่งเน้นการสอนทฤษฎีตามตำรา เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบการทำงาน แต่ในโลกยุคดิจิทัลบทเรียนในตำราแทบเป็นเรื่องล้าหลัง เมื่อเทียบกับข้อมูลข่าวสารที่หาได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกันความง่ายดายที่เกิดขึ้นกลับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ‘เรา’ ใช้สมองได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

Read More

4 กุมภาพันธ์ 2020

5 วิธีการฝึกความจำให้กับเด็ก

การฝึกการจำไม่ใช่เรื่องไม่ดี หรือไม่ควรฝึกฝนให้ลูก มีการศึกษาที่พบว่า ความจำระยะสั้นอาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความฉลาดของคน โดยถ้าฝึกเทคนิคการจำบ่อยๆ (เช่น จำหน้า จำชื่อคน) จะทำให้ความคิดเชื่อมโยงทางเหตุผลและการแก้ปัญหาดีขึ้น เรามาดูเทคนิคการจำ 5 เทคนิคนี้กันค่ะ

Read More

Subscribe to our Newsletter